Oocê veiiσσ

dα mαnєiiяα mαiisiimpliis
є fiicσσ αkii »«
dα mαnєii mαiis
iinєspliivєL !

:¨•.•¨:
`•e tipoww assim .
amuhhhh  
muitoo
Eeu voou caantaar praa tu ::
   
I loove you